Proč je tolik lidí chudých


Již od poÄátku historie se lidé dÄ›lili na bohaté a chudé. Tak je tomu i dnes. I v naší zemi je mnoho lidí, kteří žijí na takzvané hranici chudoby, tedy jsou v situaci, kdy nemají dost penÄ›z ani na to, aby si koupili základní nezbytnosti, jako například jídlo.

 

Je pochopitelné, že tÄ›mto lidem chceme pomoci. OvÅ¡em aÄkoliv to je jistÄ› potÅ™ebné, problém to neÅ™eší. Musíme se podívat na to, proÄ se vlastnÄ› lidé do takovéto situace dostanou, a jak nejlépe zařídit, aby se v ní neocitali.

 

hromada peněz

 

ZjiÅ¡Å¥ujeme, že zdaleka nejvÄ›tší podíl na tom mají Å¡patná finanÄní rozhodnutí. Dříve bylo například pomÄ›rnÄ› Äasté, že ÄlovÄ›k pracoval za minimální mzdu a zbytek mu šéf dával ve formÄ› odmÄ›n. Byl to způsob, jak mohla firma uÅ¡etÅ™it na daních, problém je ovÅ¡em v tom, že když onen pracovník odeÅ¡el do důchodu, najednou zjistil, že dostává skuteÄnÄ› minimální Äástku.

 

Dalším problémem je, že si lidé berou půjÄky, a to i na vÄ›ci, které by si kupovat nepotÅ™ebovali. SkuteÄnÄ› nepotÅ™ebujeme například nový mobilní telefon Äi televizi, když ty staré fungují jeÅ¡tÄ› dobÅ™e. PrávÄ› půjÄky jsou totiž nejsnazší cestou do dluhové pasti.

 

finanÄní gramotnost je důležitá

 

Je také pravdou, že lidé si neschovávají peníze na „horší Äasy“. Pokud dostanou vÄ›tší Äástku, pak ji vÄ›tÅ¡inou okamžitÄ› utratí, jelikož si chtÄ›jí dopřát. Když pak ztratí zamÄ›stnání nebo dlouhodobÄ› onemocní, najednou nemají kde brát.

 

SamozÅ™ejmÄ› zdaleka ne každý zchudne vlastní vinou. NÄ›kdo se stane obÄ›tí podvodu například od rodinného přísluÅ¡níka, který si na nÄ›j vezme půjÄku, kterou následnÄ› nesplácí, nebo ÄlovÄ›ka pÅ™i rozvodu partner Äi partnerka oberou v podstatÄ› o vÅ¡echno. I takové situace se bohužel stávají.

 

Co by se tedy dalo udÄ›lat, abychom tomu pÅ™edeÅ¡li? Důležitá je pÅ™edevším finanÄní gramotnost, která je v naší zemi zoufale nízká. Bylo by potÅ™eba zavést ji jako pÅ™edmÄ›t ve Å¡kole, ovÅ¡em vzhledem k tomu, jak rigidní naÅ¡e Å¡kolství je, k tomu nejspíše nikdy nedojde.