Jsou týmové hry vhodné pro každého?


To, že si i dospÄ›lí rádi hrají, není v podstatÄ› žádná novinka. Liší se pouze tím, že hry, které hrají, jsou ponÄ›kud složitÄ›jší než ty pro dÄ›ti. A jedním z pomÄ›rnÄ› oblíbených typů jsou bezesporu ty týmové. Tento druh mají rádi i nejrůznÄ›jší kouÄi Äi manažeÅ™i, kteří se s jejich pomocí snaží posílit týmového ducha. A je pravdou, že zde mají rozhodnÄ› svůj důvod.

 

Je pravdou, že týmové hry by mÄ›ly stmelit kolektiv a posílit spolupráci mezi jednotlivými lidmi. Díky tomu se vytvoří pocit sounáležitosti, který je pro ÄlovÄ›ka tak důležitý. Je to koneckonců i důvod, proÄ podobnÄ› postupují například i uÄitelé tÄ›locviku na Å¡kolách, kdy se s jejich pomocí snaží stmelit kolektiv. Bohužel se vÅ¡ak ukazuje, že to nemá zas až takový efekt, jak bychom mohli z pÅ™edchozího popisu oÄekávat.

 

mnohé hry se hrají ve dvou

 

V první Å™adÄ› si musíme uvÄ›domit, že pÅ™i výbÄ›ru týmů se jedná v podstatÄ› o soutěž v oblíbenosti. A pokud do nich hráÄe rozdÄ›lí vedoucí, tak je jasné, že si nÄ›kteří budou stěžovat. Zdaleka ne každý je totiž stejnÄ› Å¡ikovný, a žádný tým sebou nechce mít nÄ›koho, kdo pro nÄ›j bude přítěží. A věřte, že to onomu ÄlovÄ›ku umí dát velmi jasnÄ› najevo, zvláštÄ› pak dÄ›ti.

 

Pokud jde o to, že by se mÄ›ly bÄ›hem hry pocity nÄ›jakým způsobem zmÄ›nit, pak to také neoÄekávejte. Spíše dojde k tomu, že se prohloubí ty stávající. JednoduÅ¡e Å™eÄeno, kdo byl oblíbený pÅ™edtím, bude oblíbený i potom, a naopak. RozhodnÄ› to není nÄ›co, co by posílilo „týmového ducha“, jak mnozí doufají.

 

fotbal patří mezi týmové hry

 

Problém je totiž v tom, že podobnÄ› jako vÅ¡echny ostatní hry, ani tyto nejsou ani zdaleka vhodné pro každého. Mnozí lidé jsou spíše introverti, a pocit, že jsou spoluodpovÄ›dní za úspÄ›ch týmu, pro nÄ› může být skuteÄnÄ› zdrcující. Proto by tento typ her mÄ›li hrát skuteÄnÄ› jen ti, kdo o to mají zájem. Nucení do této aktivity totiž není rozhodnÄ› ideální, a to pro žádného ze zúÄastnÄ›ných.